roaf.se

Rekvisitörernas och Attributörernas Förening

R.o.A.F


arbetsbeskrivning och arvoden

Rätt arvode för rätt uppgifter.
Vilka är våra arbetsuppgifter och vad kan vi säga nej till.

Arbetsbeskrivning


Arvoden


Yrkesstolthet


Namn E-post Meddelande Skicka in